Izdelava oglasnih sporočil za oglaševanje podjetja

Oglaševanje je del storitev, ki se začne po izdelavi spletnih strani. Da bi bili v koraku s časom in konkurirali ostalim podjetjem na spletu, vam s pomočjo več oblik oglaševanja pripomoremo k večji vidnosti vašega podjetja.

Oglasna sporočila na spletu

Oglasnih sporočil je na spletu več vrst. Oglasna sporočila so v tekstovni ali slikovni obliki ali v kombinaciji slike s tekstom. Slednji so ponavadi animirani oglasi, ki so izredno vizualno poudarjeni in podkrepljeni z nagovornimi teksti. Kot ostale oblike oglaševanja ima tudi spletno oglaševanje svoja pravila in omejitve.

Oglaševanje na spletu

Veliko število spletnih portalov in iskalnikov ponuja oglaševanje. Oglaševati je moč na več načinov, odvisno od pogojev ponudnikov oglasnega prostora na spletu. Najmočnejše oglaševalsko orodje je trenutno iskalnik Google, ki ponuja izredno učinkovite načine oglaševanja.

Spletne animirane oglasne pasice

S pomočjo animiranih oglasnih pasic, ki jih izdelamo za promocijo vašega podjetja, nato oglašujemo v iskalnikih ali portalih. Animirani oglasi so izdelani atraktivno, saj je v kratkem času potrebno predstaviti vaše podjetje in morebitne stranke pripeljati na spletno predstavitev. Spletne vsebine vaše strani so nato tiste, ki obiskovalcu predstavijo vaše podjetje in storitve.

Spletne tekstovne oglasne pasice

Pri tekstovnih oglasnih sporočilih je na voljo izredno majhno število znakov. Zato vam pripravimo različne kratke tekste za oglaševanje na spletnih portalih ali iskalnikih. Tekstovna sporočila so napisana kratko in jedrnato ter povzamejo del storitev podjetja ali pa sporočajo o dejavnostih ali ugodnih akcijah podjetja. Tekstovni oglasi vam omogočijo direktno usmerjeno oglaševanje z morebitnimi končnimi strankami.